Nhiều thách thức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Mục tiêu đến năm 2020 tỉnh ta phấn đấu xây dựng xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 691/QÐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay việc xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2018, xã Thanh Hưng được công nhận đạt chuẩn NTM, sau đó xã được chọn làm điểm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tiến tới xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ðây là lộ trình tiếp theo của quá trình xây dựng NTM, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, chuyển trọng tâm đầu tư vào sản xuất để tăng thu nhập cho người dân và xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khởi sắc. Theo quy định, để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì bắt buộc xã Thanh Hưng phải đạt xã NTM nâng cao. Ðể trở thành xã NTM nâng cao phải hoàn thành 34 chỉ tiêu của 16 tiêu chí đã được ban hành theo Quyết định 330/QÐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Những tiêu chí mới này cơ bản là sự nâng cao 19 tiêu chí NTM đã đạt. Ví dụ, tiêu chí hộ nghèo cho các xã đang xây dựng NTM là thấp hơn hoặc bằng 12% nhưng với xã NTM nâng cao thì phải thấp hơn hoặc bằng 10%.

Ông Lường Văn Tọ, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã Thanh Hưng cho biết: Phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao hướng tới đạt NTM kiểu mẫu, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được quan điểm, mục tiêu của việc xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Xã đã xác định một số tiêu chí khó đạt như: Thu nhập, giao thông, thông tin và truyền thông… để tập trung thực hiện. Ðồng thời, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp để xây dựng NTM nâng cao.

Sau hơn 1 năm thực hiện xây dựng NTM nâng cao, tính đến hết tháng 10/2019, xã Thanh Hưng mới đạt được 9/16 tiêu chí, gồm: quy hoạch, điện, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự và 3 tiêu chí cơ bản đạt là: thủy lợi, giáo dục - đào tạo, hành chính công. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, y tế. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu kinh phí. Cũng theo Bí thư Ðảng ủy xã Lường Văn Tọ, để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến xã cần khoảng 2,5 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tiêu chí giao thông cần đầu tư xây dựng cứng hóa, bê tông hóa 3 tuyến đường với tổng chiều dài 1,4km; tiêu chí thủy lợi cần xây mới 1 tuyến kênh mương nội đồng dài 787m; tiêu chí thông tin và truyền thông cần nâng cấp loa truyền thanh xã và hệ thống loa 21 thôn, bản…

Thời gian để xã Thanh Hưng hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao chỉ còn hơn 1 năm nữa. Sau khi hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, để được xét công nhận xã NTM kiểu mẫu, thì Thanh Hưng tiếp tục phải hoàn thành 13 chỉ tiêu của 4 nhóm tiêu chí: Sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường; an ninh trật tự - hành chính công. Ðây thực sự là thách thức lớn xã Thanh Hưng phải vượt qua. Trong nhóm tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo có quy định: Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,5 lần so với thời điểm công nhận đạt chuẩn NTM; xã không có hộ nghèo. Ðây là mục tiêu khó thực hiện đối với xã Thanh Hưng nói riêng và các xã khác trên địa bàn tỉnh nói chung. Hay tiêu chí về môi trường quy định không chỉ là giữ gìn vệ sinh môi trường (thu gom, xử lý chất thải, rác thải) như với xã chuẩn NTM, mà đòi hỏi xã NTM kiểu mẫu phải chăm lo cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên; có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến; từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng Ðiều phối xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Ðể xây dựng thành công xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu, cần phải thực hiện đồng bộ các tiêu chí, bởi các tiêu chí đều bổ trợ cho nhau. Nếu một tiêu chí thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng, kìm hãm các tiêu chí khác. Do đó chính quyền địa phương cần chủ động lồng ghép nguồn lực, tránh trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Bài, ảnh: Quốc Huy


Tin khác

Giới thiệu hình ảnh Công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Giới thiệu hình ảnh Công nghiệp nông thôn tiêu biểu / * Tin tức - Sự kiện

Nhân dịp tổ chức Hội Chợ Quốc tế Vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019. Sở Công thương Điện Biên đã công bố Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công nhận 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019, các sản phẩm đạt giải bao gồm:

Hội thảo “Xuất khẩu hàng Việt ra thế giới cùng Amazon”

Hội thảo “Xuất khẩu hàng Việt ra thế giới cùng Amazon” / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2021

Mời tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2021 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Dừng Tổ Chức Hội Chợ Hùng Vương năm 2021

Dừng Tổ Chức Hội Chợ Hùng Vương năm 2021 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo việc dừng tổ chức Hội chợ Hùng Vương năm 2021 tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết.

Giới thiệu hình ảnh về các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

Giới thiệu hình ảnh về các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên / * Tin tức - Sự kiện

I. Các sản phẩm ocop đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đối với 26 sản phẩm của 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; trong đó 02 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 24 sản phẩm sản phẩm đạt hạng 3 sao theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019