Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token.

Trung tâm Xúc tiến thương mại được giao triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022.

Căn cứ Quyết định 449/QĐ-SCT ngày 01/4/2022 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2022.

Thực hiện kế hoạch số 914/KH-SCT ngày 07/7/2021 của Sở Công Thương về việc kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022.

Trung tâm Xúc tiến thương mại được giao triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp xác nhận danh tính của một đối tượng trong môi trường máy tính và internet của tổ chức sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ký thay cho chữ ký thông thường hoặc con dấu của tổ chức, được ký trên các ứng dụng của bên thứ 3 như Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan.... Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình:

Hỗ trợ 15 doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng Chứng thư số trên USB Token phù hợp với mô hình và sản phẩm của doanh nghiệp.

2. Đối tượng được hỗ trợ:

- Doanh nghiệp/HTX có nhu cầu ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động kinh doanh.

- Doanh nghiệp/HTX có kết nối mạng internet, trang bị máy tính có cấu hình phù hợp để sử dụng được phần mềm.

- Ưu tiên các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên có sản phẩm được UBND tỉnh phê duyệt là sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu.

3. Thời gian triển khai: Quý III năm 2022.

4. Kinh phí: Các doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí Chứng thư số trên USB token sử dụng trong 3 năm.

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia gửi hồ sơ gồm: Bản đăng ký theo mẫu đính kèm(tải tại đây); Giấy phép đăng ký kinh doanh. Đồng thời cam kết quản lý sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và Chứng thư số Server theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản đăng ký gửi về Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên, tổ 4, phường Nam Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên trước ngày 08/8/2022.

Thông tin chi tiết liên hệ: 

- Đ/c Nguyễn Trọng Minh - Điện thoại: 0886565282.

- Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly – Điện thoại: 0382432167.

- Email: ttxttmdienbien@gmail.com


Tin khác

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Hội thảo “Xuất khẩu hàng Việt ra thế giới cùng Amazon”

Hội thảo “Xuất khẩu hàng Việt ra thế giới cùng Amazon” / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2021

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2021 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Thông báo tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024

Thông báo tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 / * Tin tức - Sự kiện

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trong cả nước để quý cơ quan, đơn vị đưa vào Chương trình, Kế hoạch tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2024.

MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ẤN ĐỘ 2022

MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ẤN ĐỘ 2022 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Điện Biên trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh,…trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Hội nghị.