Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trang bị phần mềm hóa đơn điện tử và Chứng thư số Server.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, hợp tác xã.

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2021.

Căn cứ Quyết định 524/QĐ-SCT ngày 05/5/2021 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 1045/KH-SCT ngày 31/7/2020 của Sở Công Thương về việc kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2021.

Trung tâm Xúc tiến thương mại được giao triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trang bị phần mềm hóa đơn điện tử và Chứng thư số Server vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dễ dàng quản lý, thuận tiện sử dụng, không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình:

Hỗ trợ 08 doanh nghiệp/hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trang bị phần mềm hóa đơn điện tử và Chứng thư số Server phù hợp với mô hình và sản phẩm của doanh nghiệp.

2. Đối tượng được hỗ trợ:

- Doanh nghiệp/HTX có nhu cầu ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động kinh doanh.

- Doanh nghiệp/HTX có kết nối mạng internet, trang bị máy tính có cấu hình phù hợp để sử dụng được phần mềm.

- Ưu tiên các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên có sản phẩm được UBND tỉnh phê duyệt là sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

3. Thời gian triển khai: Quý II, III năm 2021.

4. Kinh phí: Các doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí sau:

- Chi phí khởi tạo phần mềm.

- Hóa đơn điện tử với số lượng: 5.000 hóa đơn.

- Chứng thư số Server sử dụng trong 4 năm.

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia gửi hồ sơ gồm:

+  Bản đăng ký theo mẫu đính kèm;

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Văn bản đăng ký gửi về Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên, tổ 4, phường Nam Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên trước ngày 25/6/2021.

Thông tin chi tiết liên hệ: 

- Đ/c Nguyễn Trọng Minh - Điện thoại: 0886565282

- Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly – Điện thoại: 0382432167

- Email: ttxttmdienbien@gmail.com

Link tải về bản đăng ký: /media/uploads/2021/06/10/ban-dang-ky_0CFk8Ig.docx


Tin khác

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token. / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại được giao triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng Chứng thư số trên USB Token vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2021

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn Thành phố Hà Nội 2021 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ẤN ĐỘ 2022

MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ẤN ĐỘ 2022 / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Điện Biên trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh,…trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Hội nghị. 

Giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

Giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE / * Tin tức - Sự kiện

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính đề nghị quý đơn vị phối hợp giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp, HTX đăng ký gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm.