Mời tham gia lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TMĐT tỉnh Điện Biên năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TMĐT tỉnh Điện Biên năm 2020 với Chủ đề: “Ứng dụng video marketing và kênh youtube vào hoạt động kinh doanh”.

Thực hiện Quyết định số 269/QĐ - UBND ngày 27 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2020; Quyết định số 496/QĐ-SCT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử năm 2020.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TMĐT tỉnh Điện Biên năm 2020 với Chủ đề: “Ứng dụng video marketing và kênh youtube vào hoạt động kinh doanh”.

1. Mục đích:

Nhằm cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh các kiến thức cơ bản và cách sử dụng video marketing. Qua đó tiếp cận nền kinh tế số, ứng dụng có hiệu quả các hoạt động thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian: 3 ngày, từ 16/7/2020 - 18/7/2020.

4. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Điện Biên Phủ Hà Nội – Số  849, đường 7/5, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

5. Nội dung tập huấn: Có chi tiết kèm theo.

6. Kinh phí:

- Cán bộ tham gia khóa đào tạo được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu phục vụ cho khóa học.

- Công tác phí của học viên do đơn vị cử đi học thanh toán theo qui định.

7. Nghĩa vụ của học viên khi tham gia chương trình:

Đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn với Trung tâm XTTM tỉnh Điện Biên.

Tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học.

8. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia:

Bản đăng ký tham gia (tải bản mềm tại đây) có chữ ký và dấu của đơn vị.

Kính đề nghị Phòng KTHT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp/HTX trên địa bàn.

Quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia lớp tập huấn gửi Phiếu đăng ký tham gia về Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên, Tổ 4 – Phường Nam Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên trước ngày 10/7/2020. đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ ttxttmdienbien@gmail.com

Thông tin chi tiết liên hệ: đ/c Nguyễn Trọng Minh, ĐT: 0886.565.282 hoặc; đ/c: Bùi Văn Nam 0888.591.222./.


Tin khác

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Mời tham gia Hội chợ Xuân Điện Biên 2021

Mời tham gia Hội chợ Xuân Điện Biên 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025 / * Xúc tiến thương mại

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025” và “Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021– 2025

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2020

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2020 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia