Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT : Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT


Còn hiệu lực
18/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT
15-11-2019
01-01-2020
Thông tư
Lê Quốc Doanh
Thứ trưởng

Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.


Kết nối mạng xã hội