Quyết định Số: 873/QĐ-UBND: Quyết định Vv phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2022


Còn hiệu lực
Số: 873/QĐ-UBND
Quyết định Vv phê duyệt Chương ...
06-05-2022
06-05-2022
Quyết định
UBND
Phạm Đức Toàn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2022


Kết nối mạng xã hội