Quyết định 2969/QĐ-BCT: Quyết định về việc phê duyệt chương trình Cấp quốc gia về hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2022


Còn hiệu lực
2969/QĐ-BCT
Quyết định về việc phê duyệt ...
24-12-2021
24-12-2021
Quyết định
Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Diên
Bộ Trưởng

Quyết định về việc phê duyệt chương trình Cấp quốc gia về hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2022

Có văn bản kèm theo


Kết nối mạng xã hội