Quyết định 724/QĐ-BCT: Quyết định về việc điều chinh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022


Còn hiệu lực
724/QĐ-BCT
Quyết định về việc điều chinh ...
15-04-2022
15-04-2022
Quyết định
Bộ Công Thương
Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng

Quyết định về việc điều chinh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022


Kết nối mạng xã hội