Quyết định 2946/QĐ-BCT: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023


Còn hiệu lực
2946/QĐ-BCT
Quyết định phê duyệt chương trình ...
29-12-2022
29-12-2022
Quyết định
Bộ Công Thương
Đặng Hoàng An
Thứ Trưởng

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023


Kết nối mạng xã hội