Khác 1332/KH-BCĐ: Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022


Còn hiệu lực
1332/KH-BCĐ
Kế hoạch Hoạt động của Ban ...
06-05-2022
06-05-2022
Khác
UBND
Lê Thành Đô
Chủ tịch UBND Tỉnh

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022


Kết nối mạng xã hội