Khác 244/KH-SCT: Triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030


Còn hiệu lực
244/KH-SCT
Triển khai thực hiện Đề án ...
25-02-2022
25-02-2022
Khác
Khác
Vũ Hồng Sơn
Giám đốc

Triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng hướng đến năm 2030

Theo văn bản đính kèm


Kết nối mạng xã hội