Quyết định _3835_/_QĐ___/__BCT__-____: Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021


Còn hiệu lực
_3835_/_QĐ___/__BCT__-____
Quyết định Về việc phê duyệt ...
30-12-2020
30-12-2020
Quyết định
Bộ Công Thương
Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng

Mời tải theo link bên dưới


Kết nối mạng xã hội