Quyết định Số 708 /QĐ/UBND: Quyết định Số 708 /QĐ/UBND về việc ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025


Còn hiệu lực
Số 708 /QĐ/UBND
Quyết định Số 708 /QĐ/UBND về ...
22-07-2020
22-07-2020
Quyết định
UBND
Lê Thành Đô
Phó Chủ Tịch Tỉnh Điện Biên


Kết nối mạng xã hội