Quyết định 645/QĐ-TTg: Quyết định số 645/qđ-ttg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025


Còn hiệu lực
645/QĐ-TTg
Quyết định số 645/qđ-ttg Phê duyệt ...
15-05-2020
15-05-2020
Quyết định
Chính phủ
Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ Tướng


Kết nối mạng xã hội