Quyết định 557/QĐ-UBND: Quyết định phê duyệt chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022


Còn hiệu lực
557/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt chương trình ...
30-03-2022
30-03-2022
Quyết định
UBND
Phạm Đức Toàn
Phó Chủ tịch

Quyết định phê duyệt chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2022


Kết nối mạng xã hội