Quyết định 30/2019/QĐ-UBND: Quyết định 30/2019/QĐ-UBND


Còn hiệu lực
30/2019/QĐ-UBND
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND
16-09-2019
26-09-2019
Quyết định
UBND
Mùa A Sơn
Chủ tịch

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kết nối mạng xã hội