Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND: Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND


Còn hiệu lực
05/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND
07-12-2018
17-12-2018
Nghị quyết
HĐND
Lò Văn Muôn
Chủ tịch

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Kết nối mạng xã hội