Khác 235/KH-UBND: Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025


Còn hiệu lực
235/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện ...
24-01-2022
24-01-2022
Khác
UBND
Phạm Đức Toàn
Phó Chủ tịch

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

Có văn bản kèm theo


Kết nối mạng xã hội