Thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên thông báo chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; đồng thời khai thác các cơ hội từ chương trình Xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương thông báo chi tiết nội dung các Chương trình Xúc tiến thương mại được triển khai trong năm 2020 đến các huyện, thị xã;  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết để chủ động tham dự và phối hợp triển khai thực hiện.

1.  Danh mục các chương trình XTTM được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

2. Danh mục các chương trình XTTM quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt triển khai thực hiện trong và ngoài nước;

(Có Phụ lục số 1, 2 kèm theo). tải liên kết tại đây phụ lục 1  phụ lục 2

                3. Thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về các chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020:


Tin khác

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Mời tham gia Hội chợ Xuân Điện Biên 2021

Mời tham gia Hội chợ Xuân Điện Biên 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021

Mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam - Happy Tết 2021 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025 / * Xúc tiến thương mại

Dự thảo Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025” và “Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021– 2025

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2020

Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2020 / * Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia