Kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh đồng hồ giả mạo nhãn hiệu Thụy Sỹ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản 1145/TCQLTT-CNV ngày 24/6/2019 về kiểm tra trọng điểm mặt hàng giả mạo các nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, Cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra.

Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện, Đội Quản lý thị trường 1 đã phát hiện, kiểm tra,xử lý vi phạm 03 vụ kinh doanh đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu Thụy Sĩ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 18 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh đồng hồ 02 thángvà buộc tiêu hủy toàn bộ18 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu các loại, tổng trị giá 13,73 triệu đồng, bao gồm 05 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệuCHANEL, 03 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu ROLEX, 03 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu RADO, 02 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu LONGINES, 03 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu PIAGET, 01chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu OMEGA và 01 chiếc đồng hồ giả mạo nhãn hiệu HERMES.