Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty Cổ Phần Cafe Hồng Kỳ Quốc tế

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0912259179
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Hồng Kỳ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH Hương Linh tỉnh Điện Biên

 • Quận/huyện: Huyện Tủa Chùa
 •   0339502207
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Hương Linh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600320321

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Mường Lay

 • Quận/huyện: Huyện Mường Chà
 •   +84
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Điêu Thị Thanh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600128032

Hợp Tác Xã M'Then

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0916609468
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Bùi Vinh Hiếu
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600325538

Công ty TNHH Thực phẩm Safe Green

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên
 •   0946113323
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Hoàng Thị Hiên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600280333

Công ty TNHH Thương mai & Dịch vụ Loan Nhẹ

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0869943999
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Loan Nhẹ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600298235

Hợp tác xã Thành Phát

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0917622295
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lường Văn Nguyên
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600228005

Hộ Kinh doanh Đinh Thị Kim Oanh

 • Quận/huyện: Thành phố Điện Biên Phủ
 •   0833890666
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Đinh Thị Kim Oanh
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ