Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Hợp tác xã Du Huyền HD5A

 • Quận/huyện: Huyện Tuần Giáo
 •   0988141908
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Lê Đình Du
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330601

Hợp tác xã Nông nghiệp H&T

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0942451302
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Vàng A Sùng
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330640

Hợp tác xã Phương Tụ

 • Quận/huyện: Huyện Điện Biên Đông
 •   0973655088
 • Loại hình công ty: Hợp tác xã
 • Người đại diện: Đỗ văn Tụ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 5600330785